İ L A N
 
T.C.
BATMAN İL ÖZEL İDARESİ
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
 
 
 
İlimiz Merkez İlçesi Binatlı (Bleyder) Köyü sınırları dahilinde bulunan 872 nolu parsel taşınmaza ilişkin hazırlanan ”Düşük Yoğunluklu Konut Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine ilişkin teklif 05.04.2018 tarih ve 2018/62 sayılı İl Genel Meclisi kararı ile uygun görülmüştür.
Uygun görülen karar Batman Valiliği ve İl Özel İdaresinin resmi İnternet (web) sayfası ile İl Özel İdaresi ilan panosunda 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkartılmıştır.
İlan olunur. 25.04.2018