İ L A N
 
T.C.
BATMAN İL ÖZEL İDARESİ
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
 
 
 
İlimiz Merkez İlçesi Yediyol (Alkami) Köyü sınırları dahilinde bulunan 292, 298, 299 ve 309 nolu parsel taşınmazlara ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin teklif 06.04.2018 tarih ve 2018/78 sayılı İl Genel Meclisi kararı ile uygun görülmüştür.
Uygun görülen karar Batman Valiliği ve İl Özel İdaresinin resmi İnternet (web) sayfası ile İl Özel İdaresi ilan panosunda 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkartılmıştır.
İlan olunur. 25.04.2018