İ L A N
 
T.C.
BATMAN İL ÖZEL İDARESİ
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
 
 
 
Ilısu Barajı ve HES projelerinden etkilenen İlimiz Merkez İlçesi Urganlı Köyü “5543 Sayılı İskan Kanununun 16. Maddesine göre Fiziksel Yerleşimin Düzenlenmesi kapsamında” yeni yerleşim yerine ilişkin olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin teklif 05.07.2018 tarih ve 2018/112 sayılı İl Genel Meclisi kararı ile uygun görülmüştür.
 
İlan olunur. 07.08.2018