İ L A N
 
T.C.
BATMAN İL ÖZEL İDARESİ
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
 
 
 
İlimiz Merkez İlçesi Akça Köyü sınırları dahilinde bulunan 1912/1 ve 616 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine ilişkin teklif 08.11.2017 tarih ve 2017/210 sayılı İl Genel Meclisi kararı ile uygun görülmüştür.
Uygun görülen karar Batman Valiliği ve İl Özel İdaresinin (web) İnternet sayfası ile İl Özel İdaresi ilan panosunda otuz (30) gün süre ile askıya çıkartılmıştır.
İlan olunur. 05.12.2017