İ L A N
 
T.C.
BATMAN İL ÖZEL İDARESİ
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
 
 
 
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 10. Maddesine göre “İl Özel İdaresi bünyesinde kültür varlıklarının korunmasına yönelik rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerini hazırlayacak ve uygulayacak proje büroları ve sertifikalı yapı ustalarını yetiştirecek eğitim birimleri kurulur” hükmü çerçevesinde İl Özel İdaresinde kurulması müzakere edilen “Koruma Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEP)” proje ve eğitim bürolarının kurulmasına ilişkin teklif 06.04.2018 tarih ve 2018/76 sayılı İl Genel Meclisi kararı ile uygun görülmüştür.
Uygun görülen karar Batman Valiliği ve İl Özel İdaresinin resmi İnternet (web) sayfası ile İl Özel İdaresi ilan panosunda 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkartılmıştır.
İlan olunur. 25.04.2018