İ L A N
 
T.C.
BATMAN İL ÖZEL İDARESİ
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
 
İlimiz Merkez İlçesi Akça (Tilmis), Erköklü (İrmi) ve Binatlı (Bileyder)Köyleri sınırları dahilinde bulunan 382 hektarlık arazinin 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Madde İmar Uygulama işi İdaremiz tarafından 16.11.2017 tarihinde ihalesi yapılmıştır. Ekli listede numaraları yazılı bulunan parseller ile ilgili 31.01.2018 tarih ve 06 sayılı İl Encümeni kararı ile uygun görülmüştür.
Uygun görülen karar Batman Valiliği ve İl Özel İdaresinin (web) İnternet sayfası ile İl Özel İdaresi ilan panosunda otuz (30) gün süre ile askıya çıkartılmıştır
İlan olunur. 12.02.2018
 
 
Parsel Listesi
 
            İlimiz Merkez Binatlı (Bileyder) Köyünde bulunan 449, 450, 451, 452, 454, 455, 459, 461, 463, 464, 465, 466, 467, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969 ve 970  nolu parselller, Erköklü (İrmi) Köyünde bulunan 32, 34, 35, 37, 402, 403, 405, 406, 973 ve 982 nolu parseller, Akça (Tilmis) Köyünde bulunan 34, 35, 156, 157, 159, 169, 184, 186, 187, 200, 202, 203, 208, 227, 228, 231, 232, 233, 234, 456, 457, 458, 459, 461, 462, 464, 465, 466, 468, 469, 471, 472, 480, 481, 483, 484, 486, 487, 489, 490, 492, 493, 495, 496, 497, 498, 499, 501, 502, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 611, 613, 614, 626, 629, 630, 639, 649, 650, 661, 664, 665, 671, 676, 679, 685, 689, 698, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 729, 730, 731, 732, 738, 741, 742, 743, 744, 745, 762, 774, 775, 781, 789, 792, 842, 844, 845, 846, 847, 849, 852, 853, 859, 860, 868, 908, 910, 916, 918, 925, 926, 927, 928, 930, 931, 951, 952, 955, 958, 962, 963, 964, 965, 988, , 992, 993, 994, 998, 1059, 1060, 1084, 1085, 1086, 1087, 1093, 1094, 1101, 1106, 1108, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1129, 1146, 1148, 1157, 1158, 1160, 2269 ada 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parseller, 2270 ada 1 nolu parsel, 2293 ada 1 ve 2 nolu parseller, 2294 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nolu parseller, 2304 ada 1 ve 2 nolu parseller, 2306 ada 10, 11, 12 ve 13 nolu parseller, 2307 ada 1 ve 2 nolu parseller, 2308 ada 1, 2 ve 6 nolu parseller, 2309 ada 1 ve 2 nolu parseller, 2310 ada 1, 2, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu parseller, 2311 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parseller, 2312 ada 5 nolu parsel, 2315 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 nolu parseller, 2318 ada 3, 4, 5, 6 ve 7 nolu parseller, 2463 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parseller