İ L A N
 
T.C.
BATMAN İL ÖZEL İDARESİ
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
 
 
 
İlimiz Hasankeyf İlçesi Karaköy Köyü sınırları dahilinde bulunan 112 ada 16 ve 17 nolu parsel taşınmazlara ilişkin hazırlanan ”Akaryıkıt + LPG Satış İstasyonu ve Dinlenme Tesisi alanı ” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine ilişkin teklif 07.09.2018 tarih ve 2018/154 sayılı İl Genel Meclisi kararı ile uygun görülmüştür.
Uygun görülen karar Batman Valiliği ve İl Özel İdaresinin resmi İnternet (web) sayfası ile İl Özel İdaresi ilan panosunda 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkartılmıştır.
İlan olunur. 20.09.2018